Storstova i 
Hjelmeland

God stemning, heile året!

Støtt arbeidet vårt ved å vippsa ei gåve til vippsnr. 542220.

Lokala våre:

Storsalen

Intimscenen

Foajéen

Loftstova

Kalender:

Kino

SUNDAG

30. mai kl. 17:00 og 19:00

Ungdomsklubb

FREDAG
21. mai kl. 19:00–22:00

Spødakafé

TORSDAG
Ingen planlagde

Pubkveldar

Ingen planlagde

Hjelmeland Teater

«MORD OVER EIN LÅG SKO»
fredag 18. juni kl. 19:00
laurdag 19. juni kl. 15:00 og 19:00
sundag 20. juni kl. 15:00 og 19:00

«KLATREMUS OG DEI ANDRE DYRA I HAKKEBAKKESKOGEN»
laurdag 5. juni kl. 13:00 og 16:00
sundag 6. juni kl. 13:00 og 16:00

«VINTER I LØNNEBERGET»
11. desember kl. 15:00 og 18:00
12. desember kl. 15:00

Andre arrangement

Ingen planlagde

Sponsorar:

A-sponsorar:
B-sponsor:
Vil du bli sponsor?

Du finn full oversikt over sponsorpakkane våre ved å besøka nettsida på ein PC eller eit nettbrett.

A-sponsor

Bindingstid: 2 år

kr24.000pr. år
 • Reklamefilm på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i sponsorseksjonen på nettstaden vår, med lenke til sponsor sin nettstad
 • Fast logo på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i programskilt på toalettdører
 • Logo i toppbiletet på Facebook-sida vår
 • Logo i toppbiletet på alle våre Facebook-arrangement
 • To Facebook-innlegg årleg med informasjon om sponsor
 • Skilt med logo og kort tekst om sponsor i Foajéen (100 x 50 cm)
 • Logo i årsmelding
 • Logo i avisannonser

B-sponsor

Bindingstid: 1 år

kr12.000pr. år
 • Reklameplakat på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i sponsorseksjonen på nettstaden vår, med lenke til sponsor sin nettstad
 • Fast logo på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i programskilt på toalettdører
 • Logo i toppbiletet på Facebook-sida vår
 • Logo i toppbiletet på alle våre Facebook-arrangement
 • To Facebook-innlegg årleg med informasjon om sponsor
 • Skilt med logo og kort tekst om sponsor i Foajéen (100 x 50 cm)
 • Logo i årsmelding
 • Logo i avisannonser

C-sponsor

Bindingstid: 1 år

kr6.000pr. år
 • Reklameplakat på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i sponsorseksjonen på nettstaden vår, med lenke til sponsor sin nettstad
 • Fast logo på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i programskilt på toalettdører
 • Logo i toppbiletet på Facebook-sida vår
 • Logo i toppbiletet på alle våre Facebook-arrangement
 • To Facebook-innlegg årleg med informasjon om sponsor
 • Skilt med logo og kort tekst om sponsor i Foajéen (100 x 50 cm)
 • Logo i årsmelding
 • Logo i avisannonser

Følg oss på Facebook!

Kontakt oss:

tlf. 45 43 69 05
post@hjelmeland-samfunnshus.no

Hjelmeland Samfunnshus SA
Askvikbakken 1
4130 Hjelmeland