Storstova i 
Hjelmeland

God stemning, heile året!

Lokala våre:

Storsalen

Intimscenen

Foajéen

Loftstova

Kalender:

Bygdekinoen

SUNDAG

6. februar kl. 17:00 og 19:00
6. mars kl. 17:00 og 19:00
3. april kl. 17:00 og 19:00
29. mai kl. 17:00 og 19:00

INFORMASJON OG BILLETTAR

Ungdomsklubben

FREDAG
4. februar kl. 19:00–21:00
4. mars kl. 19:00–21:00
1. april kl. 19:00–21:00
29. april kl. 19:00–21:00
27. mai kl. 19:00–21:00

INNMELDING

Kodeklubben

FREDAG
28. januar kl. 19:00–22:00
25. februar kl. 19:00–22:00
25. mars kl. 19:00–22:00
22. april kl. 19:00–22:00
20. mai kl. 19:00–22:00

INNMELDING

Spødakaféen

ONSDAG
Ingen planlagde

Hjelmeland Teater

«KLATREMUS OG DEI ANDRE DYRA I HAKKEBAKKESKOGEN»

familieteater

laurdag 19. februar kl. 13:00 og 15:00
sundag 20. februar kl. 13:00 og 15:00

Pub

Ingen planlagde

Sponsorar:

A-sponsor:
B-sponsorar:
C-sponsor:
Vil du bli sponsor?

Du finn full oversikt over sponsorpakkane våre ved å besøka nettsida på ein PC eller eit nettbrett.

A-sponsor

Bindingstid: 2 år

kr24.000pr. år
 • Reklamefilm på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i sponsorseksjonen på nettstaden vår, med lenke til sponsor sin nettstad
 • Fast logo på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i programskilt på toalettdører
 • Logo i toppbiletet på Facebook-sida vår
 • Logo i toppbiletet på alle våre Facebook-arrangement
 • To Facebook-innlegg årleg med informasjon om sponsor
 • Skilt med logo og kort tekst om sponsor i Foajéen (100 x 50 cm)
 • Logo i årsmelding
 • Logo i avisannonser

B-sponsor

Bindingstid: 1 år

kr12.000pr. år
 • Reklameplakat på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i sponsorseksjonen på nettstaden vår, med lenke til sponsor sin nettstad
 • Fast logo på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i programskilt på toalettdører
 • Logo i toppbiletet på Facebook-sida vår
 • Logo i toppbiletet på alle våre Facebook-arrangement
 • To Facebook-innlegg årleg med informasjon om sponsor
 • Skilt med logo og kort tekst om sponsor i Foajéen (100 x 50 cm)
 • Logo i årsmelding
 • Logo i avisannonser

C-sponsor

Bindingstid: 1 år

kr6.000pr. år
 • Reklameplakat på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i sponsorseksjonen på nettstaden vår, med lenke til sponsor sin nettstad
 • Fast logo på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i programskilt på toalettdører
 • Logo i toppbiletet på Facebook-sida vår
 • Logo i toppbiletet på alle våre Facebook-arrangement
 • To Facebook-innlegg årleg med informasjon om sponsor
 • Skilt med logo og kort tekst om sponsor i Foajéen (100 x 50 cm)
 • Logo i årsmelding
 • Logo i avisannonser

Følg oss på Facebook!

Kontakt oss:

tlf. 45 43 69 05
post@hjelmeland-samfunnshus.no

Hjelmeland Samfunnshus SA
Askvikbakken 1
4130 Hjelmeland