Booking

  • Frist for nettbooking: 7 dagar før leigedato
  • Booking på kort varsel: Reserver på tlf. til 45 43 69 05.
  • Dersom du ynskjer å booka Samfunnshuset for ein heil dag eller ei heil helg, kan du skriva dette i kommentarfeltet, eller ta kontakt med oss på post@hjelmeland-samfunnshus.no. Du får då tilsendt eit tilbod med justerte prisar.
  • Merk: Hjelmeland Samfunnshus er eit forsamlingslokale, med krav om skjenkeløyve for å kunna servera alkohol på opne arrangement. På lukka, private arrangement er det ikkje krav om skjenkeløyve.
  • Lag og organisasjonar som er medlem i Hjelmeland Samfunnshus SA får gratis leige til interne medlemsaktivitetar (t.d. klubbmøte, styremøte, kurs, eller liknande). Bruk rabattkoden medlem.
  • Vil du leiga lokale til barneselskap (inntil 3 timar) i Foajéen, Loftstova eller Intimscenen? Bruk rabattkoden barneselskap.
keyboard_arrow_up