Storstova i 
Hjelmeland

God stemning, heile året!

Hjelmeland Samfunnshus SA gjennomfører digitalt årsmøte i perioden 02.07.2020–16.07.2020. 
Ta kontakt på tlf. 454 36 905 dersom du ikkje har fått innkalling, eller har trøbbel med innlogging og avstemming.
Morten Hetland
økonomi- og administrasjonsansvarleg
Støtt arbeidet vårt ved å vippsa ei gåve eller kjøpa andelar på vippsnr. 542220

Lokala våre:

Storsalen

Foajéen

Loftstova

Kalender:

Kino

SUNDAG
13. september kl. 17:00 og 19:00
11. oktober kl. 17:00 og 19:00
8. november kl. 17:00 og 19:00
6. desember kl. 17:00 og 19:00

Ungdomsklubb

FREDAG
Under planlegging

Strikkekafé

TORSDAG
Under planlegging

Pubkveldar

FREDAG
Under planlegging

Hjelmeland Teater

Under planlegging

Andre arrangement

Ingen planlagde

Sponsorar:

A-sponsorar:
B-sponsor:
Vil du bli sponsor?

Du finn full oversikt over sponsorpakkane våre ved å besøka nettsida på ein PC eller eit nettbrett.

A-sponsor

Bindingstid: 2 år

kr24.000pr. år
 • Reklamefilm på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i sponsorseksjonen på nettstaden vår, med lenke til sponsor sin nettstad
 • Fast logo på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i programskilt på toalettdører
 • Logo i toppbiletet på Facebook-sida vår
 • Logo i toppbiletet på alle våre Facebook-arrangement
 • To Facebook-innlegg årleg med informasjon om sponsor
 • Skilt med logo og kort tekst om sponsor i Foajéen (100 x 50 cm)
 • Logo i årsmelding
 • Logo i avisannonser

B-sponsor

Bindingstid: 1 år

kr12.000pr. år
 • Reklameplakat på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i sponsorseksjonen på nettstaden vår, med lenke til sponsor sin nettstad
 • Fast logo på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i programskilt på toalettdører
 • Logo i toppbiletet på Facebook-sida vår
 • Logo i toppbiletet på alle våre Facebook-arrangement
 • To Facebook-innlegg årleg med informasjon om sponsor
 • Skilt med logo og kort tekst om sponsor i Foajéen (100 x 50 cm)
 • Logo i årsmelding
 • Logo i avisannonser

C-sponsor

Bindingstid: 1 år

kr6.000pr. år
 • Reklameplakat på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i sponsorseksjonen på nettstaden vår, med lenke til sponsor sin nettstad
 • Fast logo på infoskjerm i Foajéen
 • Logo i programskilt på toalettdører
 • Logo i toppbiletet på Facebook-sida vår
 • Logo i toppbiletet på alle våre Facebook-arrangement
 • To Facebook-innlegg årleg med informasjon om sponsor
 • Skilt med logo og kort tekst om sponsor i Foajéen (100 x 50 cm)
 • Logo i årsmelding
 • Logo i avisannonser

Følg oss på Facebook!

Kontakt oss:

tlf. 45 43 69 05
post@hjelmeland-samfunnshus.no

Hjelmeland Samfunnshus SA
Askvikbakken 1
4130 Hjelmeland