Felles løft for Samfunnshuset

STYRET: Det nye styret i Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag er ein god miks av både gamle og nye medlemmer. Frå venstre: Henrik Smith, Martin Bischoff, Stig Almenningen (leiar), Hilde Hauge, Judith Synnøve Svendsen og Morten Hetland. Marianne Hausken Olsen var ikkje til stades då biletet blei tatt. (Foto: Laila Øvrehus)

Styret i Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag SA har i løpet av dei siste åra greidd å snu den svært anstrengte økonomiske situasjonen. (meir…)