Tid og stad: torsdag 7. juni kl. 19.00 på Hjelmeland Samfunnshus

Sakliste:

 • Godkjenning av årsmeldinga for 2017 og rekneskapen for 2017
 • Justering av vedtekter (forslag frå styret datert 23.09.2017 ligg føre, årsmøtet kan fremja andre forslag)
 • Handlingsplan for 2018/2019 (saka blir lagt fram for drøfting av årsmøtet)
 • Val av styremedlemmer
  • Morten Hetland, Marianne Hausken Olsen og Henrik Smith er ikkje på val.
  • Judith Synnøve Svendsen og Hilde Hauge ynskjer ikkje å stilla til attval.
  • Henrik Smith ynskjer å trekkja seg frå vervet eitt år før tida. Dersom årsmøtet godtar dette, må det finnast nytt varastyremedlem for eitt år. Alternativt kan ein justera vedtektene slik at styret skal ha 5 styremedlemmer og 1 varastyremedlem.
  • Leif Velde-Johannessen har takka ja til å bli valt som leiar.
  • Edel Gausland og Krister Seljeset har takka ja til å bli valt som styremedlem.
  • Martin Bischoff har takka ja til å bli attvalt som varastyremedlem.

Vel møtt!

Kategorier: Aktuelt

0 Comments

Skriv ein kommentar